Effectenrapportage handboek marktwaardering 2023 versus 2022

Het effectenrapportage handboek marktwaardering 2023 versus 2022 is in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) uitgevoerd door Fakton. Deze rapportage gaat over het verschil in berekende waarden conform de basisversie van het handboek 2023 en de in maart 2024 gepubliceerde update van het handboek marktwaardering 2023. Verder geeft deze rapportage inzicht in de effecten van verschillende parameters op de marktwaarde.