Toezichtbrieven

Toezichtbrieven

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt woningcorporaties op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw).

Deze beoordelingen vinden verspreid over het jaar plaats. De beoordeling van corporaties is een continu proces. De Aw baseert het oordeel op de informatie die op dat moment beschikbaar is.

De Aw maakt de beoordeling van een woningcorporatie openbaar in de zogeheten toezichtbrief. Hierboven vindt u een overzicht van de toezichtbrieven van 2020.

Ontbreekt de toezichtbrief van een corporatie? Neem dan contact op met de Aw.