Overzicht woningcorporaties en fusies

Zo’n 2 keer per jaar stelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een overzicht samen met de basisgegevens van alle woningcorporaties in Nederland. Ook houdt de Aw een overzicht bij van de woningcorporaties die de afgelopen jaren zijn gefuseerd. Inclusief de corporaties die na fusie zijn opgeheven.