Overzicht woningcorporaties

Zo’n 2 keer per jaar stelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een overzicht samen met de basisgegevens van alle woningcorporaties in Nederland.