QenA beleidswaarde

Zomer 2018 vonden 11 regiobijeenkomsten beleidswaarde plaats. Tijdens deze bijeenkomsten is nader ingegaan op de overgang naar beleidswaarde, specifieke aspecten in de berekening en het vervolgproces ten aanzien van de 1 oktober uitvraag en dPi18. In dit document zijn diverse relevante vragen en antwoorden opgenomen die in de sessies zijn gesteld.