Dashboard woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de beleidswaarde en andere onderwerpen die van belang zijn voor de sturing van corporaties.

In het dashboard kunt u een vergelijking maken per onderdeel met de woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. Hierdoor kunt u verdiepende analyses uitvoeren. De informatie is per pagina te downloaden.

De informatie voor het dashboard komt van de jaarlijkse prognose- en verantwoordingsinformatie over de activiteiten en de financiële positie van woningcorporaties. Deze moeten zij aanleveren bij de Aw. Zij gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van de toezichtstaken. De informatie wordt door de Aw ook grotendeels actief openbaar gemaakt via Open Data. Het dashboard heeft geen andere data dan al is gepubliceerd op Open Data.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over het dashboard? Neem dan contact op met de Aw