Publicaties Autoriteit woningcorporaties

Alle publicaties van de Autoriteit woningcorporaties vindt u onder 'documenten' (zie hierboven).

Daarnaast is er een apart overzicht van de Handhaafbaarheidstoetsen beschikbaar. De financiële gegevens die corporaties jaarlijks aanleveren aan de Aw, worden gepubliceerd op het dataportaal van de Nederlandse overheid, data.overheid.nl.