Alle publicaties van de Autoriteit woningcorporaties vindt u onder 'documenten' (zie hierboven).

Daarnaast is er een apart overzicht van de Handhaafbaarheidstoetsen beschikbaar en van de toezichtsbrieven aan de corporaties. De financiële gegevens die corporaties jaarlijks aanleveren aan de Aw, worden gepubliceerd op het dataportaal van de Nederlandse overheid, data.overheid.nl.

Hoort bij