Scheepsmeldingen

Meldingen

Schepen die aankomen in landen die zijn aangesloten bij het Paris Memorandum on Port State Control, kortweg Paris MoU, moeten de volgende meldingen (notifications) verrichten:

  • een melding 72 uur voor aankomst in de haven of ankerplaats (pre-arrival 3-day notification) voor schepen die een uitgebreide inspectie moeten ondergaan,
  • een melding 24 uur voor aankomst in de haven,
  • een melding van de gevaarlijke stoffen aan boord.

Gevolgen van niet melden

Het niet melden van een aankomst van een schip dat in aanmerking komt voor een uitgebreide inspectie is een overtreding. Een schip dat zich niet meldt riskeert hiermee een tijdsvertraging als gevolg van het uitvoeren van de inspectie. Er wordt een boete opgelegd wanneer niet wordt gemeld.

Voorgeschreven meldingen
Pre-arrival 3-day notification
De agent meldt aan de Havenmeester uiterlijk drie dagen voor de verwachte aankomst (ETA) in de haven of ankerplaats, de gegevens over bezoeken van schepen die in aanmerking komen voor een uitgebreide inspectie. Wanneer de reis minder dan drie dagen in beslag neemt, dan meldt de agent de gegevens vóór het vertrek uit de vorige haven.

Schepen die een uitgebreide inspectie (expanded inspection) moeten ondergaan zijn:

  • schepen met een hoog risicoprofiel (ongeacht type en leeftijd), die in de laatste vijf maanden niet zijn geïnspecteerd;
  • olie-, gas- en chemicaliëntankers, bulkcarriers of passagiersschepen ouder dan 12 jaar met een standaard risicoprofiel die in de laatste 10 maanden niet zijn geïnspecteerd;
  • olie-, gas- en chemicaliëntankers, bulkcarriers of passagiersschepen ouder dan 12 jaar met een laag risicoprofiel die in de laatste 24 maanden niet zijn geïnspecteerd.      

Meer informatie over het risicoprofiel en hoe deze te berekenen staat op de website van Paris Mou.

Informatie die moet worden verstrekt

De informatie die moet worden verstrekt, conform richtlijn 2009/16/EG, is:

1.   Scheepsidentificatienummer
      (naam, roepletters, IMO-nummer of MMSI-nummer)
2.   Geplande duur van het verblijf in de haven
3.   Voor tankers:
      a) configuratie: enkelwandig, enkelwandig met SBT, dubbelwandig
      b) conditie van de lading- en ballasttanks: vol, leeg, gevuld met inert gas
      c) volume en aard van de lading
4.   Geplande handelingen in de haven of ankerplaats
      van bestemming (laden, lossen, andere handeling)
5.   Geplande wettelijke voorgeschreven inspectie en belangrijke
      onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, uit te voeren in
      de haven van bestemming
6.   Datum van laatste uitgebreide inspectie in het gebied dat onder de MoU
      van Parijs valt

De Zeehavens, ook wel bevoegde plaatselijke autoriteit (BPA) genoemd, verzamelen de gegevens en sturen die door naar het Single Point of Contact (SPOC NL). In Nederland is dat het Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) van Rijkswaterstaat.

Pre-arrival 24-hour notification
De agent meldt aan de Havenmeester uiterlijk 24 uur voor de verwachte aankomst (ETA) in de haven de gegevens van alle scheepsbezoeken. De BPA verzamelt de gegevens en stuurt die door naar SPOC NL.

HazMat (gevaarlijke lading) non-EU departure notification
De agent meldt aan de Havenmeester bij vertrek van een schip de gegevens over de gevaarlijke lading op het schip dat uit een haven in een niet-EU-land vertrekken naar een haven in Nederland. Wanneer bij het vertrek de volgende haven nog niet bekend is, moet de melding zo snel mogelijk worden gedaan, maar uiterlijk bij het bereiken van de territoriale wateren van Nederland. De BPA verzamelt de gegevens en stuurt die door naar SPOC NL.

Arrival notification
De BPA moet de werkelijke tijd van aankomst (ATA) op de eerste ligplaats aan SPOC NL melden. Dat geldt ook voor de ligplaats. Bij verhalen naar een andere ligplaats of ankerplaats moet de BPA een update-bericht sturen. Dit update-bericht wordt verstuurd wanneer het schip op de nieuwe ligplaats is aangekomen.

HazMat (gevaarlijke lading) EU departure notification
De agent meldt aan de Havenmeester bij vertrek van een schip de gegevens over de gevaarlijke lading op het schip dat uit een haven in Nederland vertrekt. De BPA verzamelt de gegevens en stuurt die bij/voor vertrek door naar SPOC NL.

Departure notification
De BPA meldt de werkelijke vertrektijd (ATD) vanaf de laatste ligplaats aan SPOC NL. Ook de ligplaats zelf moet worden gemeld.

Melden in Nederland
Agenten, reders en/of kapiteins kunnen voor alle havens de 72 uurs vooraanmelding aankomst (Pre-Arrival 3-Days notification), de vooraanmelding aankomst (Pre-Arrival 24-Hours) en de melding gevaarlijke lading aankomst en vertrek (Hazmat non-EU departure en Hazmat EU departure notifications) doorgeven via het Port Community System (PCS) van Portbase.