Inspecties Port State Control

Zeeschepen onder een buitenlandse vlag die Nederlandse havens aandoen worden gecontroleerd op veiligheidsaspecten. Daartoe behoren de technische staat van het schip, de kwaliteit en kwantiteit van de bemanning, arbeids- en leefomstandigheden en het voldoen aan milieuwetgeving.

In Nederland worden jaarlijks circa 1.500 buitenlandse schepen geïnspecteerd door Port State Control. Controles aan boord vinden plaats door onaangekondigde inspecties. Tevens wordt jaarlijks een thema-inspectie (concentrated inspection campaign) gehouden

De volgende sancties kunnen opgelegd worden:

  • het binnen een gestelde termijn corrigeren van gebreken
  • aanhouding: er wordt een verbod opgelegd om naar zee te vertrekken, een overtreding moet worden opgeheven voordat het schip mag vertrekken, voordat de aanhouding kan worden opgeheven vindt altijd een herinspectie plaats, aan het opheffen van de aanhouding zijn kosten verbonden
  • banning: een schip wordt niet meer toegelaten in de bij het Paris MOU aangesloten landen