Bezwaarprocedure

Artikel 3.16 van het Paris MoU stelt:"De eigenaar of exploitant van een schip of zijn vertegenwoordiger in de desbetreffende staat heeft het recht op bezwaar tegen een besluit tot aanhouding dat is genomen door de overheid van die staat. Bezwaar betekent niet dat de aanhouding wordt opgeschort. De overheid moet de gezagvoerder van een schip van het recht op bezwaar op de hoogte te brengen.”

Wanneer tekortkomingen worden aangetroffen waardoor het onveilig is om een schip buitengaats te brengen of die resulteren in een onredelijk gevaar voor veiligheid, gezondheid of het milieu, kan een schip worden aangehouden. Wanneer een schip wordt aangehouden, vaardigt de PSCO (Port State Control Officer) een bericht van aanhouding uit aan de gezagvoerder. De PSCO brengt de gezagvoerder ervan op de hoogte dat de eigenaar/exploitant van het schip recht op bezwaar heeft. Er zijn verschillen tussen de lidstaten van het Paris MoU, in de manier waarop een bezwaarschrift ingediend moet worden.