Port State Control (buitenlandse schepen)

Zeeschepen onder buitenlandse vlag moeten voldoen aan internationale wet en regelgeving, zoals SOLAS, MARPOL, ILO, etc. Port State Control inspecties worden uitgevoerd op basis van de Wet Havenstaatcontrole die gebaseerd is op Europese Richtlijn 2009/16/EG.

In Europa worden Port State Control inspecties geharmoniseerd uitgevoerd in het kader van het Paris Memorandum of Understanding (PMOU). De EMSA (European Maritime Safety Agency) geeft technische ondersteuning voor het monitoren van Port State Control op EU-niveau. Dit houdt in:

  • beoordeling van het functioneren van de port state inspectiesystemen die zijn opgezet door individuele EU-leden
  • uitvoeren van uitgebreide analyses van wereldwijde statistieken van schepen die EU-havens aandoen
  • uitvoeren van analyses van data van individuele scheepsinspecties

Doel

Het doel van Port State Control is bij te dragen tot een drastische vermindering van het aantal niet aan de normen voldoende schepen door o.a. de naleving te verbeteren van de internationale en relevante wetgeving. Dit op het gebied van de veiligheid op zee, maritieme beveiliging, bescherming van het mariene milieu en de leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen, ongeacht de vlag.

E-mail: psc@ilent.nl 
Telefoon: 088 - 489 00 00

Sleepreizen over zee

Op deze website staat ook informatie over de eisen die gesteld worden aan sleepreizen over zee.