Pleziervaartuigen op zee

Voor het varen met een pleziervaartuig op zee moet de schipper over voldoende kennis en kunde beschikken om de voorgenomen reis veilig te kunnen ondernemen

Definitie pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen zijn schepen die uitsluitend als zodanig worden gebruikt en geen passagiers tegen vergoeding vervoeren. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen. Dit is de definitie volgens de Schepenwet.

Zeebrief niet altijd verplicht

Het is voor pleziervaartuigen die op zee varen niet verplicht een zeebrief te hebben (voor zeeschepen die bedrijfsmatig varen wel). Voor pleziervaartuigen die internationale zeereizen maken, wordt geadviseerd een zeebrief aan te vragen.

De reden voor dit advies is het volgende. Voorafgaand aan de afgifte van de zeebrief wordt de eigendom bij het Kadaster ingeschreven. De eigendom is hiermee juridisch geborgd, hetgeen zekerheid biedt. Voorts moet er in Nederland een contactpersoon aan de wal zijn, die dient als aanspreekpunt voor de Nederlandse autoriteiten. De zeebrief geeft het recht de Nederlandse vlag te voeren. Internationaal varen met een zeeschip zonder nationaliteit kan problemen veroorzaken bijvoorbeeld bij het bezoeken van buitenlandse havens en bij calamiteiten. Een zeebrief is het bewijs van nationaliteit van het zeeschip en vergelijkbaar met een paspoort voor een zeeschip. Het bezit van een zeebrief voorkomt problemen in het buitenland.

Procedure zeebrief

De ILT toetst of het eigendom van het vaartuig voldoet aan artikel 311 Wetboek van Koophandel. Dit resulteert in een nationaliteitsverklaring waarmee het vaartuig binnen één maand bij het Kadaster teboekgesteld moet worden. Na het plaatsen van het brandmerk op het schip en de definitieve inschrijving bij het Kadaster wordt de zeebrief afgegeven.

International Certificate for Pleasurecraft (ICP)

Watersportbonden geven een International Certificate for Pleasurecraft (ICP) uit. Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

Aanvraag zeebrief

Gebruik het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor het aanvragen van de zeebrief. Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen bij. De lengte van het vaartuig, korter of langer dan 24 meter, is bepalend voor de volgende stappen.

Pleziervaartuig langer dan 24 meter

  • Voor een vaartuig langer dan 24 meter stuurt u het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen met alle bijlagen (ook de kopie meetbrief) naar het (e-mail)adres dat op dat formulier staat.
  • U ontvangt dan een nationaliteitsverklaring.
  • Voeg de nationaliteitsverklaring bij het aanvraagformulier voor de teboekstelling van het vaartuig en stuur dat naar het Kadaster. Het aanvraagformulier voor de teboekstelling staat op de site van het Kadaster.
  • Het Kadaster meldt aan de ILT dat het vaartuig bij het Kadaster is ingeschreven, waarna u de zeebrief ontvangt.  

Pleziervaartuig korter dan 24 meter

Voor een pleziervaartuig korter dan 24 meter stuurt u het formulier Aanvraag Registratie pleziervaartuigen met bijlagen samen met het aanvraagformulier voor de teboekstelling, tegelijkertijd naar het Kadaster. Het aanvraagformulier voor teboekstelling staat op de site van het Kadaster.

  • Het Kadaster handelt de aanvraag verder met de ILT af.
  • Nadat het vaartuig teboek gesteld staat, ontvangt u de zeebrief en de meetbrief van de ILT. Van het Kadaster ontvangt u de nationaliteitsverklaring.

Meetbrief bij eerste registratie pleziervaartuig korter dan 24 meter

Wanneer een schip korter dan 24 meter voor het eerst wordt geregistreerd, zorgt het Kadaster voor het meten van het schip en hoeft u geen kopie meetbrief bij het aanvraagformulier te voegen.

Meetbrief voor een pleziervaartuig langer dan 24 meter

Een pleziervaartuig langer dan 24 meter moet u zelf bij een klassenbureau laten meten. Een kopie van de meetbrief stuurt u samen met het formulier 'Aanvraag Registratie pleziervaartuigen' naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Geldigheid zeebrief

De zeebrief is onbeperkt geldig tenzij één van de gegevens daarop verandert, bijvoorbeeld een naamswijziging, eigendomsoverdracht of de plaatsing van een nieuwe motor.

Wijzigen zeebrief

Meld de wijzigingen in de gegevens eerst bij het Kadaster. Voor wijzigingen in de gegevens op de zeebrief gebruikt u het formulier 'Aanvraag Registratie pleziervaartuigen'. Voeg de bijlagen bij en stuur het formulier naar het (e-mail)adres dat op het formulier staat.

Tarieven