Formulier: Aanvraag registratie pleziervaartuigen - ILT.068.12

Met dit formulier kunt u een eerste registratie of wijziging van een registratie voor niet bedrijfsmatig opererende pleziervaartuigen aanvragen.