Aanvraag zeebrief pleziervaartuig

Een zeebrief is niet verplicht voor pleziervaartuigen die op zee varen. Wel is een zeebrief handig wanneer u internationale zeereizen maakt. Een zeebrief vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvraag zeebrief

Gebruik het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor het aanvragen van de zeebrief. Vul het formulier helemaal in en voeg alle gevraagde bijlagen bij. De lengte van het vaartuig bepaalt de volgende stappen.

Voorlopige zeebrief

Is uw pleziervaartuig nog niet geregistreerd bij het Kadaster? Dan kunt u (altijd samen met een nationaliteitsverklaring) een voorlopige zeebrief aanvragen bij de ILT. Verstuur daarvoor een e-mail naar registratie@ilent.nl.

Wijzigen zeebrief

Meld de wijzigingen in de gegevens eerst bij het Kadaster. Voor wijzigingen in de gegevens op de zeebrief gebruikt u het formulier Aanvraag Registratie pleziervaartuigen. Stuur het formulier met bijlagen naar registratie@ilent.nl.

Tarieven