Aanvraag zeebrief pleziervaartuig

Een zeebrief is niet verplicht voor pleziervaartuigen, maar wordt wel aangeraden bij reizen op zee. Een zeebrief is wel verplicht als u internationale zeereizen maakt. Een zeebrief vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvraag zeebrief

Gebruik het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor het aanvragen van de zeebrief. Vul het formulier helemaal in en voeg alle gevraagde bijlagen bij. De lengte van het vaartuig bepaalt de volgende stappen.

Voorlopige zeebrief

Als uw pleziervaartuig nog niet geregistreerd is bij het Kadaster, registreer dan eerst uw boot bij het Kadaster. Hierna kunt u een voorlopige zeebrief aanvragen bij de ILT. Verstuur daarvoor een e-mail naar registratie@ilent.nl.

Wijzigen zeebrief

Als de eigenaar van het vaartuig wijzigt, volg dan de volgende stappen:

Alle andere wijzigingen meldt u eerst bij het Kadaster. Na de wijziging in het Kadaster kunt u bij de ILT een nieuwe zeebrief aanvragen met het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen

Tarieven