Brevetten zweefvliegen en ballonvaren

De Europese regels voor brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren zijn vanaf 8 april 2021 voor iedereen van toepassing in Nederland. Tot 8 april 2020 zijn deze regels opgenomen in EU Verordening 1178/2011 (Part-FCL), daarna in Part-BFCL (EU Verordening 2020/357) en Part-SFCL (EU Verordening 2020/358). De regels leiden tot gewijzigde Europese brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren.

In onderstaand schema ziet u wat er verandert door de introductie van SFCL en BFCL.
 

Conversie
brevetten
Oude situatie <- 08-04-2020 -> Nieuwe situatie (SFCL en BFCL)
brevet                                       uitgifte brevet                    uitgifte

Recreatief

zweefvliegen

GPL
Glider Pilot Licence
KNVvL SPL
Sailplane Pilot
Licence
ILT
LAPL(S) / SPL
Light aircraft Pilot
Licence (Sailplane)
ILT
Commercieel
zweefvliegen
SPL
Sailplane Pilot
Licence
ILT
Recreatief
ballonvaren

 
KNVvL - BPL
Balloon Pilot Licence
ILT BPL
Balloon Pilot Licence
KIWA
LAPL(B)
Light aircraft Pilot
Licence (Balloon)
ILT
Commercieel
ballonvaren
CPL (FB)
Commercial Pilot  Licence    (Free Balloon)
KIWA
BPL
Balloon Pilot Licence

Let op: De KNVvL en (B)FCL kennen beiden een Balloon Pilot Licence (BPL), het gaat echter om 2 verschillende brevetten.

KNVvL brevetten
Tot 8 april 2021 kunt u met geldige brevetten voor zweefvliegen en ballonvaren vliegen, die door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) werden uitgegeven. Dit geldt ook voor het CPL(FB) dat door Kiwa werd uitgegeven. Tot 8 april 2021 kunt u de brevetten die door de KNVvL zijn uitgegeven en het CPL(FB) nog verlengen. KNVvL geeft geen nieuwe brevetten meer uit voor zweefvliegen en ballonvaren. Kiwa geeft ook geen CPL(FB) meer uit. Geldige brevetten die door de KNVvL zijn uitgegeven en het CPL(FB) kunt u omzetten naar een EU- brevet op grond van Part-SFCL of Part-BFCL (conversie).

LAPL(S) en LAPL(B) naar SPL en BPL
Heeft u al een LAPL(S) of een LAPL(B)? Dan hoeft u uw brevet niet te converteren. Het LAPL(S) en LAPL(B) blijft geldig. Bij een eerstvolgende nieuwe uitgifte van uw brevet zet de ILT het LAPL(S) brevet om in een SPL en Kiwa het LAPL(B) brevet in een BPL.

Voor het SPL betekent dit, vergeleken met een LAPL(S), dat de ILT alleen nog de bevoegdverklaringen TMG, BannerTowing, Sailplane Towing, Night(TMG), RT en FI afgeeft op het brevet. Voor de FI bestaan de volgende mogelijkheden: SPL, TMG, Launch method ‘winch launch’, launch method ‘car launch’, launch method ‘aerotow’, launch method ‘selflaunch’, launch method ‘bungee launch’, Basic aerobatic privilege, Advanced aerobatic privilege, Cloud Flying privilege, Sailplane Towing, Banner Towing, Night (TMG), en FI(S).

Kiwa zal uw LAPL(B) omzetten naar een BPL met de klasse Hot-air Balloons group A. En als dit van toepassing is de bevoegdverklaringen RT (Radiotelefonie), Night en de Tethered hot-air balloon rating, mits deze op uw LAPL(B) ook zijn vermeld.

Creditering van niet-afgeronde nationale opleidingen
U kunt SFCL- en BFCL brevetten verkrijgen door conversie van een bestaand brevet (GPL/BPL/CPL(FB)) of door het volgen van een EU opleiding (SFCL of BFCL). Voor dat laatste is bijvoorbeeld een EU opleiding en een EU examinator nodig. Er is een regeling waardoor een ATO of DTO nationale opleidingen voor het verkrijgen van een GPL/BPL/CPL(FB) kunnen omzetten in een EU opleiding. Een ATO of DTO moet dat beoordelen. De betreffende ATO of DTO moet bevoegd zijn om de opleiding te verzorgen waar zij de opleiding naar overzetten. Daarmee voorkomt u dat lopende opleidingen vervallen bij de overgang naar SFCL en BFCL (zie het conversierapport). Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de ATO of DTO.

Theorie-examens
De ILT en Kiwa accepteren, voor afgifte van het SPL en BPL, EU theorie-examens die STEBZ (theorie-exameninstituut) afneemt. De geldigheidstermijnen van SFCL en BFCL zijn hier van toepassing.

Ballonvaren

Geldigheid BPL
Het BPL is onbeperkt geldig zolang u voldoende recente vliegervaring heeft. Een periodieke checkvlucht met een daartoe bevoegde instructeur is daar een onderdeel van. Als u niet aan die eis voldoet, mag u alleen onder toezicht vliegen.

Medisch certificaat
U kunt het KNVvL medisch certificaat niet converteren. U moet tenminste een LAPL medisch certificaat hebben. Eerste keuringen voor een brevet moet u in het land van brevetafgifte ondergaan. Verlengingskeuringen kunnen ook in het buitenland, zie vereiste documenten. Heeft u een LAPL medisch certificaat? Dan mag u niet buiten de EU vliegen.

Commercieel varen
Voor commercieel ballonvaren heeft u een BPL met een commercial operation rating nodig. U heeft hiervoor tenminste een klasse II Medical nodig. 

Taaltoets
De LPE is niet opgenomen op een BPL omdat deze niet verplicht is. De (service) opname van de LPE op het KNVvL-KEI brevet is in overleg met KNVvL beëindigd.

KNVvL-brevetten in het buitenland
Alle EU-lidstaten accepteren BFCL brevetten. Lidstaten die (B)FCL al hebben ingevoerd, geven aan dat zij een KNVvL-brevet accepteren tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 8 april 2021.

Buitenlandse brevetten
Alle FCL, BFCL en SFCL-brevetten die u heeft, moeten door dezelfde autoriteit zijn afgegeven. Een eventueel nationaal brevet van een ander land moet worden overgedragen. De brevethouder moet dat verzoek indienen. De procedures voor het overdragen van (converteerbare) private brevetten verschillen per land.

Omzetten KNVvL BPL en CPL(FB) naar (EU) BPL
Het KNVvL brevet voor BPL, en ook het CPL(FB) is inhoudelijk grotendeels gelijk aan de eisen van het Europese Part-BFCL brevet (BPL). De verschillen zijn vermeld in het conversierapport van de ILT waarover zij met de EASA (European Aviation Safety Agency) hebben overlegd.

Meer informatie over de conversiemogelijkheden vindt u op de website van Kiwa.

De aanvraag voor een conversie van een KNVvL BPL of CPL(FB) naar een BPL dient u in bij KIWA. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kiwa.

BPL aanvragen
De aanvraag voor een eerste afgifte of uitbreiding van een BPL dient u in bij KIWA. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kiwa.

Zweefvliegen

Geldigheid SPL
Het SPL is onbeperkt geldig zolang u voldoende recente vliegervaring heeft. Een periodieke checkvlucht met een daartoe bevoegde instructeur is daar onderdeel van. Voldoet u niet aan die eis? Dan mag u alleen onder toezicht vliegen. Vliegers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun vliegervaring (SFCL.160).
 
Checkstart
De termijn voor de verplichte checkstarts met instructeur (als onderdeel van de eis inzake recentheid) gaat in bij afgifte van het SPL.

Verlenging FI(S)
Voor de bevoegdverklaring FI(S) moet u recente instructie ervaring hebben. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden in SFCL.360.

Medisch certificaat
U kunt het KNVvL medisch certificaat niet converteren. U moet tenminste een LAPL medisch certificaat hebben. Eerste keuringen voor een brevet moet u in het land van brevetafgifte laten doen. Verlengingskeuringen kunnen ook in het buitenland, zie vereiste documenten. Heeft u een LAPL medisch certificaat? Dan mag u niet buiten de EU vliegen.

Commercieel vliegen
Voor commercieel zweefvliegen heeft u een SPL zonder beperking nodig. U heeft tenminste een klasse II Medical nodig.

Taaltoets
De LPE is niet opgenomen op het SPL omdat deze niet verplicht is. De (service) opname van de LPE op het KNVvL-KEI brevet is in overleg met KNVvL beëindigd.

KNVvL-brevetten in het buitenland
Alle EU-lidstaten accepteren SFCL brevetten. Lidstaten die (S)FCL al hebben ingevoerd, geven aan dat zij een KNVvL-brevet accepteren tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 8 april 2021.

Buitenlandse brevetten
Alle FCL, BFCL en SFCL-brevetten die u heeft, moeten door dezelfde autoriteit zijn afgegeven. Een eventueel nationaal brevet van een ander land moet worden overgedragen. Dat gebeurt op uw verzoek. De aanpak voor de overdracht van (converteerbare) private brevetten verschilt per lidstaat. De ILT accepteert een verklaring van collega autoriteiten dat de houder in aanmerking komt voor de afgifte van een SPL brevet. De ILT geeft deze verklaring zelf ook af. De aanvrager kan deze verklaring indienen bij de collega autoriteit. U moet zelf vooraf wel checken of deze autoriteit de verklaring ook accepteert.

Nieuwe bevoegdheden door SFCL
Nieuw voor zweefvliegen zijn de sleepbevoegdheid van zweefvliegtuigen met een TMG, de bevoegdheid voor nachtvliegen op een TMG, de bevoegdheid voor banner towing met een TMG en het privilege voor wolkenvliegen. Omdat het GPL daar geen eisen voor kent of betreffende bevoegdheden al in het verleden door de ILT of Kiwa zijn geconverteerd (gerelateerd aan TMG), kunt u deze bevoegdheden en privileges alleen via een uitbreiding op het Europese brevet bij de ILT aanvragen (niet bij conversie). Voor het privilege wolkenvliegen is geen uitbreiding van het brevet nodig. De HT (Head of Training) kan dit privilege in het logboek aftekenen. Voor alle hiervoor genoemde bevoegdheden en privileges moet u eerst een opleiding aan een ATO of DTO afronden.

Verder voert de Europese Unie meerdere vormen van ‘aerobatic privileges’ in. Heeft u ervaring met kunstvliegen of bijbehorende instructie-ervaring? Dan kunt u een SFCL-bevoegdheid (instructie in) basic aerobatic privilege of advanced aerobatic privilege, krijgen op basis van de aanbeveling door een ATO of DTO. Meer informatie vindt u in het rapport Conversion GPL into SPL. Beschikt u nog niet over de betreffende privileges? Dan kunt u deze via een opleiding aan een ATO of DTO verwerven.

Omzetten GPL naar SPL
Het KNVvL brevet voor een GPL is grotendeels in overeenstemming met de eisen van het Europese Part-SFCL brevet (SPL). De verschillen staan in het conversierapport, waarover de ILT met EASA (European Aviation Safety Agency) heeft overlegd.

De ILT zet een geldig GPL op aanvraag om in een SPL, als u aan de verlengingseis in SFCL voldoet. Het SPL vereist een overlandvlucht vóór afgifte, die u moet aantonen. U kunt het SPL krijgen als u tenminste een medisch LAPL certificaat heeft, uitgegeven door Nederland als Licensing Authority.
De conversies die van toepassing zijn vindt u in de handreiking.

SPL of uitbreiding aanvragen
De aanvraag voor een eerste afgifte of een uitbreiding van een Europees zweefvliegbrevet (SPL) dient u in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

U kunt uw aanvraag per e-mail indienen via ILTDocumentManagement@ilent.nl

Of per post:

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Documenten