Personeelstoeleveranciers zijn bevoegde organisaties om personeel met veiligheidsfuncties, zoals bedoeld in art. 2 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011, ter beschikking stellen aan spoorwegondernemingen.

Personeel

Het betreft het volgende personeel:

 • Machinisten, met volledige bevoegdheid en met beperkte bevoegdheid
 • Rangeerders
 • Wagencontroleurs
 • Treindienstleiders met volledige bevoegdheid en met minimale bevoegdheid
 • Machinisten met volledige en met minimale bevoegdheid

Een personeelsleverancier wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend indien zijn systeem van personeelsbeheer wordt goedgekeurd. Dit is geregeld in artikel 17 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011. Zo’n systeem moet aandacht hebben voor de borging van de kennis, bekwaamheid en ervaring van het betreffende personeel.

De inlenende spoorwegonderneming is, zelfs als hij personeel inhuurt van een erkende personeelssteller, verantwoordelijk voor de handelingen van dat personeel. De inlenende spoorwegonderneming moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bevoegdheidsbewijs van een machinist in orde is.

Erkende personeelsleveranciers

De volgende personeelsleveranciers zijn erkend:

 • Consolid
 • Locoflex
 • Machinext
 • MEV NL
 • NS Internationaal
 • Thalys Nederland 

Geen toezicht op personeelsleveranciers

De ILT heeft het toezicht op personeelsleveranciers beëindigd vanwege een voorgenomen intrekking van artikel 17 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011. Dit wetsartikel behandelt het beschikbaar stellen van veiligheidsfuncties en heeft geen zelfstandige betekenis meer naast de EU Verordening 1158/2010 en de Machinistenrichtlijn.

De spoorwegonderneming onder wiens gezag spoorwegpersoneel wordt ingezet, is immers verantwoordelijk voor het personeel dat wordt ingezet.

Op aanvragen om goedkeuring van een systeem van personeelsbeheer gaat ILT gewoon in. Met andere woorden, als een bedrijf toch een aanvraag doet voor een goedkeuring heft de ILT het tarief, voert een audit uit en geeft de goedkeuring al dan niet af. ILT zorgt dat de lijst van erkende personeelsleveranciers op de website actueel en correct blijft en voert geen handhavende acties meer uit richting personeelsleveranciers.

Hoort bij