Rechten van passagiers bij vervoer over water

Maakt u als passagier gebruik van vervoer over water, zoals een rondvaartboot, veerdienst of cruiseschip? En gaat het vervoer niet door of is het vertraagd? Dan moet de vervoerder een deel van de prijs van uw vervoersbewijs terugbetalen. Dit geldt voor passagiersvervoer over water in heel Europa.

Geen vergoeding bij gevaarlijke omstandigheden

U krijgt geen vergoeding als de annulering of de vertraging veroorzaakt is door weersomstandigheden die het gevaarlijk maken om te varen. Of door andere ongewone omstandigheden die de vervoerder niet kon voorkomen door maatregelen te nemen.

Heeft u een klacht over de vervoerder?

Wil de vervoerder geen vergoeding geven? Neem dan eerst contact op met de vervoerder. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door een rederij die in Nederland is gevestigd? Dan kunt u dit melden bij de ILT met het formulier Melding overige onderwerpen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door een rederij of agent die in het buitenland is gevestigd? Neem dan contact op met de autoriteiten van het land waar de rederij is gevestigd of het land waar het schip staat geregistreerd (de vlaggenstaat). Voor Nederland is het bevoegd gezag de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Europese app Reizigersrechten

Met de app Reizigersrechten kunt u snel zien wat uw rechten als passagier zijn. De app geeft informatie voor scheepspassagiers, vliegtuigpassagiers, treinpassagiers en bus- en touringcarpassagiers. De app is ontwikkeld door de Europese Unie en is beschikbaar in 25 talen.

Regelgeving

De passagiersrechten water vindt u in de Verordening (EU) Nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010.