Wat gebeurt er nadat ik een klacht over een spoorwegonderneming heb ingediend bij de ILT ?

De ILT checkt eerst een aantal gegevens over de klacht die u heeft ingediend. Daarna onderzoekt de ILT of de klacht gegrond is en neemt een besluit. Zowel indiener als ondernemer kunnen daarna bezwaar maken of in beroep gaan.

Stappen door de ILT

Bij de behandeling van uw klacht neemt de ILT de volgende stappen:

  • De Inspectie checkt of u de klacht al bij de betreffende onderneming heeft ingediend en wat het resultaat was.
  • De Inspectie checkt of u alle nodige informatie heeft bijgevoegd. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De Inspectie checkt of uw klacht onder de Verordening valt. Daarbij geldt overigens dat de ILT niet bij alle individuele klachten mag optreden.
  • De Inspectie onderzoekt of de klacht gegrond is.
  • De Inspectie stuurt haar voorlopig oordeel naar u en de ondernemer met mogelijkheid tot reactie.
  • De Inspectie neemt een besluit. Daar komt eventueel een passende sanctie bij voor de ondernemer.

Hoe lang duurt behandeling klacht?

De behandeltermijn is maximaal 12 weken.

Bezwaar maken tegen besluit van de inspectie

Zowel de passagier als de onderneming kunnen tegen het besluit van de ILT bezwaar aantekenen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in het antwoord dat u krijgt van ILT. Na de bezwaarfase is nog beroep mogelijk. Voor bezwaar en beroep gelden de regels, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van zowel een bezwaarschrift als later een beroepschrift is 6 weken.