Wanneer kan ik een klacht over een spoorwegonderneming indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)?

U kunt een klacht over een spoorwegonderneming indienen bij de ILT. Maar pas nadat u uw klacht eerst aan de spoorwegonderneming (of stationsbeheerder) heeft voorgelegd. Als de vervoerder uw klacht niet naar wens afhandelt, kunt u dit bij de ILT melden.

Treinreizen binnen de Europese Unie

De ILT behandelt klachten over alle spoorwegondernemingen voor vervoer binnen de Europese Unie. En beschouwt de klachten over reizigersrechten als verzoeken tot handhaving. Maar de ILT mag niet altijd optreden in individuele gevallen. Dat blijkt uit een oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In de volgende gevallen mag de ILT wél optreden:

 • Individuele klacht over informatie geven aan reizigers.
 • Individuele klacht over voorzieningen voor mensen met een beperking.
 • Individuele klacht over veiligheid, vanaf toegang tot station tot en met in de trein.
 • Meerdere klachten over geen of onvoldoende vergoeding geven bij vertraging.
 • Meerdere klachten over het niet juist volgen van een procedure. 

Klacht bij de ILT indienen

Als uw klacht bij de vervoerder niet tot het gewenste resultaat leidt dan kunt u dit melden bij de ILT door op de meldpagina bij 'Rubriek' te kiezen voor 'Overig ILT' en vervolgens onder 'Soort' voor 'Overige meldingen.'

Andere organisaties voor klachten over treinreizen

Behalve bij de ILT kunt u ook bij de volgende organisaties terecht voor uw klacht over een spoorwegonderneming:

 • OV ombudsman
  Wanneer de vervoerder uw klacht niet naar tevredenheid oplost of wanneer u geen antwoord krijgt, vul dan het klachtenformulier van de OV ombudsman in.
 • Geschillencommissie Openbaar Vervoer
  De Geschillencommissie Openbaar Vervoer rekent € 27,50 klachtengeld. De ondernemer moet u het klachtengeld (voor een deel) terugbetalen als u (voor een deel) gelijk krijgt.
 • Civiele rechter
  Het kost geld als u uw klacht voorlegt aan de civiele rechter. Meer informatie over het voorleggen van een conflict aan de civiele rechter vindt u op de website Rechtspraak.nl.