Reizigersrechten spoor

Spoorwegondernemingen moeten zich houden aan de Europese regels voor reizigersrechten. De  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet daar in Nederland op toe. De ILT kan vervoerders die de regels overtreden een sanctie (dwangsom of bestuursdwang) opleggen.

U kunt als reiziger uw klacht indienen bij de vervoerder. Als de vervoerder er, zonder motivatie, langer dan 1 maand over doet om u antwoord te geven, en/of u van mening bent dat het antwoord van de spoorwegonderneming in strijd is met de Verordening reizigersrechten treinverkeer, dan kunt u dit melden bij de ILT. U doet dit via het formulier 'Melden overige onderwerpen.'