ILT waarschuwt voor het vervallen van claims voor geannuleerde vluchten

In maart 2022 is het 2 jaar geleden dat veel vluchten zijn geannuleerd aan het begin van de corona-pandemie. Passagiers die tot nu toe nog geen geld hebben teruggekregen van de luchtvaartmaatschappij lopen het risico de claim daarop kwijt te raken. In Nederland vervalt namelijk na 2 jaar de claim en dan kunnen passagiers later niet meer naar de rechter. Zij moeten dus op tijd een procedure bij de rechtbank starten. 

Passagiers zoeken een plek in een passagiersvliegtuig. Een aantal passagiers bergen hun bagage op in de bagageruimten boven de stoelen.

Volgens de Europese Verordening passagiersrechten krijgen passagiers de keuze voor hun geld terug als hun vlucht door de luchtvaartmaatschappij werd geannuleerd of de keuze voor een omboeking van de vlucht. Hebben passagiers eenmaal gekozen voor terugbetaling, dan moeten zij de ticketprijs binnen 7 dagen (automatisch) terugkrijgen. Een aantal maatschappijen heeft dat (nog) niet gedaan of er is sprake van een geschil. Passagiers zullen dan wel naar de rechter moeten om terugbetaling af te dwingen. Dit kan dus tot 2 jaar na de vluchtdatum.

Rol ILT

De ILT controleert of maatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. Zij heeft geen rol in de handhaving van individuele compensatieverzoeken. Passagiers met een geschil of claim moeten zich wenden tot het kantongerecht. Bij stelselmatige overtredingen kan de ILT wel een maatregel nemen of een boete opleggen. Daarom is het belangrijk dat passagiers zich melden bij de ILT met hun klachten.