ILT handhaaft voor bescherming van de rechten van passagiers in de luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bereidt een sanctie voor richting een aantal luchtvaartmaatschappijen. Deze maatschappijen weigeren geld terug te boeken aan passagiers. Deze passagiers hadden losse vliegtickets gekocht bij het inmiddels failliete D-Reizen. Afgelopen voorjaar heeft de ILT hierover richtlijnen gestuurd aan de luchtvaartmaatschappijen. Deze richtlijnen stellen dat de luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk blijven voor de betaling aan passagiers bij een faillissement van een reisbemiddelaar, ook als de luchtvaartmaatschappij al geld heeft overgemaakt aan de reisbemiddelaar. 

Een groot passagiersvliegtuig is gevuld met passagiers. De fotograaf heeft de foto achterin het vliegtuig genomen waardoor je uitkijkt over de stoelen en de achterkant van de hoofden ziet. Voorin het vliegtuig zie je een scherm met informatie over de vlucht.
Beeld: Pixabay

Naar aanleiding van de richtlijnen heeft een aantal maatschappijen alsnog de ticketprijs vergoed aan passagiers. Een aantal maatschappijen weigert dit. Het lijkt tot nu toe te gaan om zes maatschappijen. De ILT bereidt deze sanctie voor om de rechten van passagiers te beschermen. Momenteel staan de betrokken passagiers namelijk met lege handen.  

Tussenrapportage lopende inspecties

De ILT doet momenteel onderzoek naar informatievoorziening over passagiersrechten op de websites van de luchtvaartmaatschappijen, naar de terugbetaling van losse vliegtickets die via een (online) reisbemiddelaar zijn geboekt en inspecteert de terugbetalingstermijn van de luchtvaartmaatschappijen. De uitkomsten hiervan verschijnen in de eindrapportage ‘passagiersrechten’. Deze verschijnt begin november. Daarom publiceert de inspectie nu een tussenrapportage met de opvolging van de resultaten tot nu toe. 

Uit deze tussentijdse rapportage blijkt dat de meeste websites de juiste informatie over passagiersrechten bevatten, al is de informatie niet altijd goed vindbaar. Wanneer passagiers een los ticket hebben geboekt via een (online) reisbemiddelaar moeten ze deze ook kunnen omboeken of hun geld terugvragen via de luchtvaartmaatschappij. Uit de inspecties blijkt dat de luchtvaartmaatschappijen de passagiers ten onterechte verwijzen naar de reisbemiddelaar. Overigens blijkt uit het onderzoek dat de terugbetalingstermijn van zeven dagen inmiddels over het algemeen goed wordt nageleefd bij direct geboekte tickets. Als het ticket echter via een reisbemiddelaar werd gekocht en de terugbetaling ook via deze tussenpersoon gebeurt, wordt de termijn voor terugbetaling vrijwel nooit gehaald. Reisbemiddelaars zijn niet gehouden aan de termijn van zeven dagen.

De betrokken luchtvaartmaatschappijen ontvangen een individuele bevindingenrapportage. Waar relevant voegt de ILT hier een opdracht aan toe voor een verbeterplan. In de eindrapportage zullen de eindconclusies, de eventuele verbeteringen op basis van de bevindingenrapportage en de handhavende acties van de ILT aan bod komen.