Klacht indienen (vertraging en annulering)

Als u vindt dat u onterecht geen compensatie hebt ontvangen kunt u in bepaalde gevallen een klacht indienen. Hier leest u wat u kunt doen.

Heeft de ILT uw vlucht al onderzocht?

U kunt onderzoeken of de ILT uw vlucht al heeft onderzocht. Klik op onderstaande link en vul uw vluchtgegevens in. Verschijnt uw vlucht in de resultaten, dan heeft de ILT vastgesteld dat er sprake is van buitengewone omstandigheden en heeft u geen recht op compensatie. Verschijnt uw vlucht niet, dan kunt u een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Controleer mijn vlucht
 

landend vliegtuig

Claim indienen

Als uw vlucht hierboven niet is verschenen, dien dan altijd eerst een claim in. Dat kan alleen bij de luchtvaartmaatschappij.

Let op: klacht indienen binnen een jaar

De ILT neemt alleen klachten in behandeling van vluchten die korter dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

U kunt uw klacht kosteloos indienen bij de ILT via het formulier Melding klacht naleving passagiersrechten door luchtvaartmaatschappij. Hebt u moeite met het invullen van het formulier of hebt u een vraag, neem dan contact op met de ILT via telefoonnummer 088 489 00 00.

Let op waar u uw klacht indient:

  • De ILT kan optreden als uw vlucht uit Nederland vertrok.
  • De ILT kan ook optreden als u met een Europese luchtvaartmaatschappij naar Nederland vloog en u vertrok buiten de EU.
  • Vertrok uw vlucht in een ander Europees land, dan moet u de klacht in het land van vertrek indienen bij de toezichthouder van dat land.
  • Vertrok uw vlucht naar Nederland van buiten Europa en vloog u met een niet-Europese luchtvaartmaatschappij, dan zijn de Europese passagiersrechten niet op u toepassing. Sommige landen hebben eigen wetgeving, zoals Turkije, de Verenigde Staten en Israël.
  • Woont u in een ander EU-land dan dat waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd, dan kunt u uw claim ook laten beoordelen via de Europese procedure voor geringe vorderingen (Small Claims Procedure).

Hulp bij taalproblemen

Bent u de taal niet machtig, dan helpt het Europees Consumenten Centrum (ECC) u gratis. De Nederlandse tak van het ECC informeert u over het verloop van uw zaak.

Meld tussentijdse ontwikkelingen

De ILT laat u binnen twee weken weten dat ze uw klacht heeft ontvangen. Ontvangt u intussen compensatie van de maatschappij of nieuwe informatie over uw zaak, laat dat dan via het vragenformulier weten of neem telefonisch contact op via 088 489 00 00. Vermeld het zaaknummer dat begint met een M.