Bijlage 2 Reacties luchtvaartmaatschappijen- behorend bij Inspectierapport over uitgifte van vouchers door luchtvaartmaatschappijen tijdens corona