Bus passengers rights complaints 2015 -'16 NEB Report 2017

Buspassagiers hebben rechten die in een Europese verordening zijn vastgelegd. De ILT handhaaft deze verordening en publiceert hierover elke twee jaar een verslag. In dit verslag staan cijfers over de klachten van passagiers, sancties die zijn opgelegd en eventuele andere maatregelen die ter uitvoering van de verordening zijn genomen.