Formulier: Klacht Passagiersrechten luchtvaart - ILT.155.04

Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u vindt dat de luchtvaartmaatschappij uw rechten als passagier heeft geschonden.

This form can be used to file a complaint about an airline violating your air passenger rights.