Passagiersrechten bus

Buspassagiers hebben rechten die zijn vastgelegd in een Europese Verordening. Als u denkt dat uw rechten geschonden zijn, kunt u binnen drie maanden na de reisdatum een klacht indienen bij de vervoersmaatschappij.

Als u er met de vervoerder niet uitkomt, kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de vervoerder is aangesloten. Als u met het oordeel van die geschillencommissie geen genoegen neemt, kunt u contact opnemen met de ILT.

Ga hiervoor naar de meldpagina en kies bij Rubriek voor ‘Overig ILT’ en vervolgens onder Soort voor 'Overige meldingen.'

Overzicht klachten

De ILT publiceert elke 2 jaar cijfers over de klachten van passagiers, sancties die zijn opgelegd en eventuele andere maatregelen die ter uitvoering van de verordening zijn genomen.
 

Overzicht klachten
Jaar Aantal Reden Sancties*
2017/2018 8 7 x vertraging
1 x wijziging opstapplaats
0


*De ILT heeft bij deze klachten doorverwezen naar de vervoersmaatschappij.