Passagiersrechten bus

Buspassagiers hebben rechten die zijn vastgelegd in een Europese Verordening. Als u denkt dat uw rechten geschonden zijn, kunt u binnen drie maanden na de reisdatum een klacht indienen bij de vervoersmaatschappij.

Als u er met de vervoerder niet uitkomt, kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de vervoerder is aangesloten. Als u met het oordeel van die geschillencommissie geen genoegen neemt, kunt u contact opnemen met de ILT.

Ga hiervoor naar de meldpagina en kies bij Rubriek voor ‘Overig ILT’ en vervolgens onder Soort voor 'Overige meldingen.'