Wegen vrachtverkeer

Het vrachtverkeer wordt gewogen bij de weegpunten die in de hoofdwegen zijn aangebracht. Vrachtverkeer wordt automatisch gewogen als het over zo’n weegpunt heen rijdt. Het heet een 'weigh in motion data-inwinstation'.

Van elke vrachtwagen met of zonder aanhanger, of combinatie van truck en oplegger, worden data verzameld: de weegdata en foto’s van kentekens.

Hoe wordt vastgesteld dat het voertuig overbeladen is?

De computer vergelijkt per voertuig het gewogen gewicht met het toegestane gewicht. Het gaat om:

  • het totaalgewicht: dat mag niet hoger zijn dan 50 ton
  • het kentekengewicht: het maximale gewicht dat is toegestaan voor dit kenteken
  • de toegestane asdruk per as: ook dit is bekend via het kenteken

De kentekengegevens komen uit het kentekenregister van RDW, de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer. Om onnauwkeurigheid van het weegsysteem te compenseren wordt 15% afgetrokken van de weging.

Hoe komt de inspectie aan mijn gegevens?

Uw kenteken wordt gefotografeerd via camera’s boven de weg bij het weegpunt. Dat kenteken is in het register van de RDW (de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer) gekoppeld aan naam- en adresgegevens van de kentekenhouder. De kentekenhouder is degene die de brief krijgt van de inspectie als het bedrijf in de 'top 100' valt.

Die geselecteerde bedrijven krijgen een overzicht toegestuurd van de overschrijdingen en de schade die ze daarmee de maatschappij toebrengen. Denk aan de kosten voor reparatie van het wegdek en de files die daardoor ontstaan. Die ‘fictieve last’ staat uitgedrukt in euro’s. 

De bedrijven krijgen 3 maanden de tijd om die last terug te brengen. In die tijd krijgen ze iedere maand een brief met een overzicht van de afgelopen periode (het wordt steeds over een voortschrijdende periode van 3 maanden bekeken).