Regels voor belading vrachtwagen

Wanneer is sprake van overbelading?

Een voertuig geldt als te zwaar beladen als:

  • het in totaal meer dan 50 ton weegt
  • het meer weegt dan is toegestaan volgens het kenteken
  • als de asdruk per as groter is dan volgens het kenteken mag

Waar vind ik meer informatie over de regels voor belading?

In het informatieblad Aslastoverschrijding van de ILT staan de regels voor belading, met voorbeelden. Als een goed beladen vrachtwagen onderweg een deel van de vracht uitlaadt, kan deze daarna toch als ‘overbeladen’ gelden. Dat komt doordat er (juist door die gedeeltelijke uitlading) meer druk op één bepaalde as kan komen te liggen dan is toegestaan. Dit vraagt een andere indeling van de vracht, of tussentijds herschikken.

Wie is verantwoordelijk voor overbelading?

De vervoerder is altijd aansprakelijk in geval van strafrechtelijke handhaving. Een verlader kan medeaansprakelijk zijn. Het digitaal toezicht richt zich op de kentekenhouder (meestal de eigenaar). Dat kunnen andere partijen zijn.

Wat is er tegen overbelading te doen?

De vervoerder moet afspraken maken daarover met de partijen in het vervoer: verladers, moeder- en dochterbedrijven en chauffeurs. Zie de brochure Aslastoverschrijding. Op basis van het overzicht dat u van de ILT ontvangt kunt u zien bij welke voertuigen, op welke data en locaties de overschrijdingen zich hebben voorgedaan.