Vervolg na verbetering

Als de situatie verbeterd is, gaat mijn onderneming dan uit de top 100?

Ja. Als de fictieve last (de schade die u veroorzaakt, uitgedrukt in euro’s) na 3 maanden met 37% of meer is afgenomen, heeft u voldaan aan de gestelde norm. Het toezicht wordt automatisch weer zoals voorheen. U ontvangt geen brieven meer en uw onderneming gaat uit de top 100. De ILT vertrouwt erop dat de bedrijven die deze afname hebben laten zien in 3 maanden, op weg zijn naar zeker driekwart minder last voor de samenleving. Dit is wat het handhavingsbeleid beoogt. De inspectie blijft intussen bedrijven automatisch wegen, dus u zou opnieuw in de top 100 kunnen belanden. Dat gebeurt dan na een nieuwe periode van 3 maanden.

Wat als ik uit de top 100 ben en er wordt opnieuw overbelading geconstateerd?

Als u uit de top 100 bent, is het toezicht weer zoals voorheen. De ILT blijft digitaal toezien; zoals op alle vrachtvoertuigen. Mocht uw bedrijf na een nieuwe periode van 3 maanden weer onder de bedrijven vallen met het meest overbeladen vrachtverkeer, dan keert u terug in de selectie. Gebeurt dat al snel weer, dan legt de inspectie de lat hoger.

De aantekening over uw bedrijf blijft 3 jaar staan. Als u weer wordt geselecteerd, gaat de computer na of de aantekening van 1 jaar of korter geleden is, of dat er van tussen 1 en 3 jaar geleden meer dan één aantekening is. In die gevallen moet u een verbetering laten zien in de 3 maanden daarop van 67% in plaats van 37%. In andere gevallen wordt alleen vermeld dat er een aantekening stond.