Vervolg na overtreding

Wie krijgt de brieven met de overzichten van overbelading?

De brieven worden gestuurd naar de kentekenhouder volgens het RDW-kentekenregister, dus naar het bedrijf op wiens naam het kenteken van het voertuig staat. De ILT weet dus niet wie de vervoerder is, de verlader of de chauffeur.

De brieven roepen op de overbelading te verminderen. In het overzicht (de bijlage bij de brief) staat het bedrag vermeld van de totale fictieve last die uw bedrijf veroorzaakt. Doel is dit bedrag in 3 maanden met minimaal 37% omlaag te brengen. Om te helpen na te gaan wat tot de last heeft geleid, stuurt de Inspectie Leefomgeving en Transport de constateringen van de computer mee. U ziet op welke dag en locatie welk voertuig overbeladen was, met het type overbelading. Uw bedrijf moet zelf uitzoeken wat de oorzaken waren en wat eraan gedaan moet worden. De ILT legt geen contact met chauffeurs of verladers.

Als de last niet met 37% is afgenomen, wat gebeurt er dan?

Als de fictieve last (de schade die u veroorzaakt, uitgedrukt in euro’s) na 3 maanden niet afgenomen is met 37% of meer, dan heeft uw onderneming niet voldaan aan de gestelde norm. De ILT gaat nu over tot gerichte weginspecties: de voertuigen die uw onderneming inzet, worden vanaf nu eerder staande gehouden. De kentekens worden ingeladen in de apparatuur van de ILT. Als ze te zwaar beladen langs een weegpunt komen waar de ILT aanwezig is, gaat de inspectie over tot fysieke controles. Van overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt. Voordat mag worden doorgereden moet de lading worden verplaatst of worden afgeladen (dat hangt af van de zwaarte van de overbelading). Het Openbaar Ministerie handelt het proces-verbaal af. 

Een bedrijf dat zich met minder dan 10% heeft verbeterd in de 3 maanden van het digitaal toezicht, valt niet alleen onder de gerichte weginspecties, maar kan ook een Last Onder Dwangsom (LOD) krijgen. De inspecteur legt de LOD van geval tot geval op, met een maximale hoogte van €10.000. Dit doet de inspecteur op grond van de constatering dat wat betreft overbelading geen sprake meer is van toeval, zoals is gebleken tijdens het digitaal toezicht.

Last Onder Dwangsom (LOD)

Een LOD is een bestuursrechtelijke maatregel, een financiële sanctie, die bedoeld is om herhaling van een overtreding te voorkomen. Als een LOD is opgelegd op basis van het digitaal toezicht, dan is vanaf dat moment een strafbare constatering grond voor de zogeheten verbeuring van de LOD. Het eerder opgelegde bedrag kan met andere woorden worden geïnd. De verbeuring gebeurt in stukken, volgens de Beleidsregel. Als de geldigheid van de LOD afloopt, dan wordt het toezicht weer zoals voorheen.

Wordt de Last Onder Dwangsom ook geïnd (verbeurd) als ik niet ben staande gehouden?

Nee, de constatering van een weigh in motion weegpunt is hiervoor juridisch niet voldoende. Daar is een statische weging voor nodig. De inspecteur kan statisch wegen bij een weegplaats in de buurt van een weigh in motion weegpunt. Zie de Beleidsregel. Een LOD opleggen kan dus wel op basis van een reeks dynamische, digitale metingen, maar een LOD verbeuren (innen) kan alleen op basis van een statische, fysieke meting.

Kan ik een boete krijgen als een LOD aan mij is opgelegd?

Ja dat kan. Bij een volgende geconstateerde overtreding moet u de boete betalen.

Bezwaar aantekenen

Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen als u het niet eens ben met de brief en het overzicht.
De brief en het overzicht gelden als een aanbeveling om de voertuigen anders te gaan beladen. Dit is geen waarschuwing, dus bezwaar of beroep wordt niet in behandeling genomen.