Fictieve last

Hoe wordt de schade berekend?

Het herstel van wegdekschade kost jaarlijks tientallen miljoenen voor de hoofdwegen. Het bedrijfsleven heeft veel last van wegreparaties, vanwege bijvoorbeeld files. Per ton overschrijding van het gewicht wordt ongeveer €6 toegerekend aan last die de samenleving ondervindt. Dit bedrag is gebaseerd op NEA-onderzoek. De precieze berekening staat in de Beleidsregel die gaat over overbelading.

Als ik in één rit twee weegpunten passeer, tellen die dan allebei mee in het totaalbedrag?

De overbelading wordt dan tweemaal meegenomen in de fictieve last. Ten eerste loopt de schade op die uw voertuig veroorzaakt als u langere afstanden aflegt (wat het geval is als u meerdere punten passeert). Ten tweede is niet vast te stellen of het gaat om één rit langs twee weegpunten of om een nieuwe rit: u kunt na het eerste weegpunt hebben uitgeladen en een nieuwe rit zijn gestart.

Tellen de aslastoverschrijding en de overschrijding van het gewicht dubbel?

Nee. De ene overschrijding zal vaak ook leiden tot de andere; zo zouden dubbeltellingen kunnen ontstaan. Om dat de voorkomen wordt de overtreding maar toegeschreven aan één van de drie categorieën (totaalgewicht, kentekengewicht of aslastdruk). Aslastoverschrijding wordt dan als eerste aangehouden, omdat die als het grootste probleem wordt beschouwd. Vooral een te zwaar belaste as brengt het wegdek veel schade toe.

Waarom moet de last in 3 maanden met 37% omlaag?

De ILT vertrouwt erop dat 37% verbetering in de periode van 3 maanden verder uitloopt tot 75% verbetering. Daar streeft de inspectie naar met het handhavingsbeleid. Een bedrijf heeft tijd nodig om afspraken te kunnen maken met partijen in het vervoer, verladers, moeder- en dochterbedrijven en chauffeurs. Daarom is voor 3 maanden gekozen.