Taximonitor

De Taximonitor van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft  cijfermatig inzicht in de taxiwereld. De monitor is gebaseerd op cijfers uit verschillende bronnen en wordt elk jaar geactualiseerd.

Taximonitor 2021

De Taximonitor 2021 is uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Op deze pagina vindt u de meest relevante cijfers. U kunt de volledige Taximonitor inclusief alle onderliggende documenten opvragen via het contactformulier.

Aanbod taximarkt

Het totale aanbod van de taximarkt kan op verschillende manieren in cijfers worden uitgedrukt. In de Taximonitor staan 3 aantallen: taxiondernemingen, taxi’s en chauffeurskaarten. Deze stegen allemaal in 2018 en 2019, wat duidt op een stijging van het aanbod. Na 2019 daalt het aantal chauffeurskaarten en het aantal taxi’s. Het aantal taxiondernemingen is redelijk stabiel, met een lichte daling tussen 2020 en 2021.

De lijn die het aantal taxiondernemingen aangeeft in de figuur staat naast taxibedrijven met meerdere personen in dienst, ook voor zzp’ers. Tussen 2016 en 2020 is een sterke stijging van het aantal zzp’ers. In 2021 neemt het aantal zzp’ers iets af ten opzichte van 2020. Het aantal taxiondernemingen exclusief deze zzp’ers neemt in 2017, 2018, 2020 en 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar iets af.

Taxiondernemingen, taxi's en chauffeurskaarten

Taxiondernemingen, taxi's en chauffeurskaarten
Aantal taxiondernemingenTotaalaantal taxi's in NederlandAantal chauffeurskaarten
201896704173955152
2019104704211557091
2020114204114555933
2021111653263056316
20223298352716
CBS (aantal taxiondernemingen), RDW (totaal aantal taxi’s en kentekens), KIWA (aantal chauffeurskaarten) Brontabel als csv (199 bytes)

Handhaving

In de Taximonitor staan cijfers van 3 landelijke controles op taxiondernemingen en chauffeurs.

Controles ILT

Het aantal jaarlijkse controles door de ILT was in 2021 het hoogst sinds de start van de monitor in 2018

Controles Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM)

Veruit het grootste deel van de bedrijven dat het SFM controleert op hun cao scoort tussen 2018 en 2021 een voldoende (82-94%). Ten opzichte van 2020 is in 2021 het aantal bedrijven met een voldoende iets toegenomen.

Controles TX-Keur

TX-Keur is het officiële landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. De organisatie houdt zowel jaarlijkse controles als spontane straatcontroles. Het aandeel straatcontroles waarin TX-Keur afwijkingen constateert is tot en met 2020 jaarlijks tussen de 10% en 31%. Het aantal ingetrokken keurmerken is beperkt ten opzichte van het totaal aantal aangesloten bedrijven. Dit is minder dan 0,35%.
 

Bron: ILT, Sociaal Fonds Mobiliteit, TX-keur, gemeenten.

Cao controles door Sociaal Fonds Mobiliteit

Cao controles door Sociaal Fonds Mobiliteit
Aantal cao controles bij bedrijven
2018297
2019192
2020214
2021368
Sociaal Fonds Mobiliteit Brontabel als csv (77 bytes)

Cao controles door Sociaal Fonds Mobiliteit

Cao controles door Sociaal Fonds Mobiliteit Aantal bedrijven met bedrijfsoordeel voldoende
Aandeel bedrijven met bedrijfsoordeel voldoende
201894%
201985%
202082%
202186%
Sociaal Fonds Mobiliteit Brontabel als csv (90 bytes)

Straatcontroles TX-Keur

Straatcontroles TX-Keur
Aantal straatcontroles TX-KeurAantal controles waarin afwijkingen zijn geconstateerd
201889101372
201991062791
20204835503
20215869706
TX-Keur Brontabel als csv (150 bytes)

Kwaliteit

Consumententaximarkt

Zo’n 65% van het totaal aantal klachten dat binnenkomt bij TX-Keur in 2021 gaat over de straatmarkt (consumententaximarkt). Dit zijn klachten over zowel de opstap- als bestelmarkt.

Van 2016 tot 2019 daalde het totaal aantal klachten over de straatmarkt licht. In 2020 daalde het aantal klachten aanzienlijk ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2021 is het aantal klachten vergelijkbaar met 2020.

De meeste binnenkomende klachten in 2017 tot 2020 gaan over de betaalbaarheid van taxivervoer. De minste klachten gaan over de veiligheid van taxivervoer.

Bron: TX-Keur.

Binnengekomen klachten straatmarkt

Binnengekomen klachten straatmarkt
Verdeling onbekendBeschikbaarheidBetrouwbaarheidVeiligheidBetaalbaarheidOverig
2016476
20174313027134109
2018408715175107
2019257217186118
2020191824422
2021102
Via Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer Brontabel als csv (210 bytes)

Contractmarkt

Zo’n 35% van het totaal aantal klachten dat binnenkomt bij het TX-Keur in 2021 gaat over de contractmarkt.

Het aantal klachten over de contractmarkt is in de periode 2016 tot 2018 stabiel gebleven. In 2019 daalde het aantal klachten ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2020 is het aantal klachten gehalveerd ten opzichte van het aantal klachten in 2016 tot 2018. In 2021 neemt het aantal klachten verder af.

Binnen de contractmarkt gaan de klachten in 2017 tot 2020 vooral over de beschikbaarheid van het taxivervoer.

Binnengekomen klachten contractmarkt

Binnengekomen klachten contractmarkt
Verdeling onbekendBeschikbaarheidBetrouwbaarheidVeiligheidBetaalbaarheidOverig
2016193
20171203451130
2018137224930
2019110160614
2020501332116
202156
Via Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer Brontabel als csv (200 bytes)

Geschillen

Geschillen met betrekking tot taxi’s worden door de Geschillencommissie Taxivervoer behandeld.

Het aantal jaarlijks behandelde geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer was tussen 2017 en 2019 redelijk stabiel, met 15 tot 18 geschillen per jaar. In 2020 is het aantal behandelde geschillen gehalveerd, in 2021 nam het verder af naar 5 geschillen.

Bron: Geschillencommissie Taxivervoer en TX-Keur