Ontwikkelingen en cijfers van de taximarkt

Het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt rekening met ontwikkelingen en trends in de taximarkt. Om hier inzicht in te krijgen heeft de ILT een Taximonitor.

Marktbeeld Taxi

De ILT gebruikt informatie om haar toezichthoudende rol uit te voeren. Marktbeeld Taxi is daar een onderdeel van. Het brengt de huidige taximarkt en ontwikkelingen waar de taximarkt mogelijk mee te maken krijgt in beeld. Bekijk het Marktbeeld Taxi 2022

Taximonitor

De Taximonitor is een jaarlijks onderzoek naar de taximarkt. Deze geeft cijfermatig inzicht in de taxiwereld, op basis van verschillende bronnen. De Taximonitor wordt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd. U kunt de volledige Taximonitor 2021 opvragen via het contactformulier. Een selectie van relevante cijfers vindt u op de webpagina over de Taximonitor.