Formulier: Aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke stoffen - ILT.136.05

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan om middelen van omsluiting te kunnen certificeren of keuren of om gevaarlijke stoffen te classificeren.