Formulier: Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen - ILT.074.06

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen via weg, rail, water of lucht.