Onderwerpen die onder een nieuwe rubriek vallen

U kunt iets melden bij de ILT door een meldformulier in te vullen. Ook kunt u een vraag stellen aan de ILT of een klacht indienen over de ILT met het formulier voor vraag of klacht. In deze formulieren kiest u uit verschillende rubrieken en/of onderwerpen. De indeling van sommige rubrieken en onderwerpen is gewijzigd. Dit betekent dat u voor meldingen, vragen en klachten soms een andere ingang moet kiezen dan u gewend bent.

Overzicht van onderwerpen met aangepaste rubriek

Als u bijvoorbeeld een vuurwerkmelding wilt doen dan koos u eerder de rubriek ‘explosiegevaarlijke stoffen’. Voor vuurwerkmeldingen kiest u nu de rubriek ‘Producten(regelingen)’.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die vanaf nu onder een andere rubriek vallen:

Onderwerpen in een aangepaste rubriek
Onderwerp Vraag of melding Rubriek oud Rubriek nieuw
Asbest Vraag en melding Risicovolle stoffen Producten (regelingen)
Vuurwerk Vraag en melding Explosie gevaarlijke stoffen Producten (regelingen)
Ecodesign Vraag en melding Afvalstoffen Producten (regelingen)
RoHS Vraag en melding Afvalstoffen Producten (regelingen)
Verpakkingen Vraag Afvalstoffen Producten (regelingen)
Overschrijding zwavelgehalte in brandstof Vraag en melding Risicovolle stoffen Luchtkwaliteit
Afwijking diploma- of certificaatplicht koude middelen Melding Risicovolle stoffen Luchtkwaliteit
Groot lekverlies stationaire koelinstallaties Melding Risicovolle stoffen Luchtkwaliteit
Handel ozonlaagaantastende stoffen Melding Risicovolle stoffen Luchtkwaliteit