Ik heb een nalevingconvenant met de ILT. Kan ik toch brieven verwachten?

Bedrijven waar de ILT een nalevingconvenant mee heeft, krijgen de brieven niet, maar er komt een aantekening bij de inspecteur als zij wel in de selectie vallen.

Op de grens van geldigheid van een convenant kan het digitaal toezicht in incidentele gevallen leiden tot brieven waar dit niet had gemoeten.