Wordt bij het bepalen van de fictieve last rekening gehouden met ontheffingen?

Nee, maar voordat de ILT eventueel overgaat tot verscherpt toezicht wordt overleg gevoerd met de ontheffinghouder.