Opleidingen

De opleiding tot onderhoudstechnicus is er op verschillende niveaus. Voor een categorie A bevoegdheid ligt het accent van de opleiding op de praktische vaardigheid. Voor de categorie B bevoegdheid ligt het accent van de opleiding op de technische kennis. De opleiding kan zowel bij een erkende als niet-erkende opleidingsinstelling gevolgd worden.

Part 147: Opleidingen voor onderhoudstechnici

Met de opleiding Part 147 leert iemand zowel de theorie als praktijk. Een technicus doet de theoretische basiskennis op die nodig is. Daarnaast traint iemand de basisvaardigheden en onderhoudspraktijk voor de vereiste praktische vaardigheden. Onderdeel van de opleiding zijn de Part 66 theorie-examens en toetsen van de praktische vaardigheden.

De opleiding kan zowel bij een erkende opleidingsinstelling als een niet-erkende opleidingsinstelling worden gevolgd. Niet-erkende instellingen beperken zich soms tot het trainen van de benodigde theoretische basiskennis. Deze instellingen mogen geen Part 66 examens afnemen. Die brengen zij vaak onder bij een erkende instelling.

Iemand met een opleiding die niet volgens de Part 66 normen is getoetst, kan alleen werken als monteur onder supervisie van Part 66 gekwalificeerde Certifying Staff.

Goedkeuring via ILT

Als het niet mogelijk is om de training bij een Part 147 erkende trainingsorganisatie te volgen, kunt u goedkeuring aanvragen voor een vliegtuigtype-training. De ILT verleent deze goedkeuring alleen als het niet mogelijk is om de training door een Part 147-erkende trainingsorganisatie te laten verzorgen. Gebruik het aanvraagformulier onderaan de pagina. Hierin staat ook een overzicht van alle documenten die u moet meesturen.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

Bij uw aanvraag schrijft u een motivatie. Uit de motivatie moet blijken waarom u de training niet bij een erkende opleidingsinstelling kunt volgen. De ILT verleent, in overeenstemming met artikel 66.B.130, alleen goedkeuring per geval. Uw aanvraag kan betrekking hebben op het theoriedeel, op het praktijkdeel of op beide. De goedkeuring wordt per training met een beschikking afgegeven. Daarin staat vermeld voor welk type luchtvaartuig en voor welke personen bij welk bedrijf de training van toepassing is. Na goedkeuring moet u uw toezichthouder laten weten wanneer u de type-training gaat volgen.