Nationaal examen voor onderhoudstechnici

De examencommissie voor Onderhoudstechnici neemt tweemaal per jaar examen af voor Zweefvliegtechnici, de bevoegdheid A, B en/of C. AML A bestaat uit 4 modules.

Eerstvolgende examen

Het eerstvolgende examen vindt plaats op woensdag 3 oktober 2018 en wordt afgenomen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Pharos Mercuriusplein 1-63, postcode 2132 HA te Hoofddorp. 

Aanmelden voor examen

Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 12 september 2018 en alleen met het formulier Aanvraag Examen bevoegdverklaringen AML. Denkt u aan het meesturen van een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij de aanvraag. De aanvraag kunt u per e-mail sturen naar aviation-approvals@ilent.nl.

Betalen

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een overzicht met de betaalgegevens. De kosten voor deelname aan de examens zijn € 127,-- per module (onder voorbehoud van tarief 2017, artikel 9.1 Regeling tarieven Luchtvaart 2008). Het tarief kan nog veranderen voor 11 april 2018. Nadat u de betaalgegevens heeft ontvangen, kunt u het bedrag overmaken onder vermelding van ons kenmerk. Na ontvangst van de betaling krijgt u een bewijs van inschrijving.

Mondeling examen

Eventuele mondelinge examens vinden plaats op woensdag 14 november 2018.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Examencommissie door een e-mail te sturen naar examen.AML@ilent.nl.