Onderhoud en herstel van spoorvoertuigen

Het is verboden onderhoud en herstel van spoorvoertuigen waarvoor de minister een voertuigvergunning heeft verleend, te laten uitvoeren door anderen dan door natuurlijke personen of rechtspersonen die de minister heeft erkend (artikel 37 Spoorwegwet).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) erkenningen aan onderhoudsbedrijven om dit onderhoud en herstel uit te voeren. Dit geldt voor onderhoudsbedrijven gevestigd in Nederland en  in het buitenland.

Opleidingen

Het onderhoudsbedrijf moet gebruik maken van personeel en (onder)aannemers die geschikt zijn om de taken en werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Opleidingen en herinstructies horen daar vanzelfsprekend bij. Voor het uitvoeren van veiligheidskritische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden en niet-destructief onderzoek, zijn certificeringen van toepassing die de bekwaamheid aantonen.