Spoorvoertuigen die staan ingeschreven in het voertuigregister moeten onderhouden worden door een door de minister erkende organisatie (art.48 Spoorwegwet).

Onderhoud en herstel van spoorvoertuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt (namens de minister) erkenningen aan onderhoudsbedrijven om dit onderhoud uit te mogen voeren. Dit geldt voor zowel in Nederland als in het buitenland gevestigde onderhoudsbedrijven.

Opleidingen

Het onderhoudsbedrijf moet gebruik maken van personeel en (onder)aannemers die geschikt zijn om de taken en werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Opleidingen en herinstructies maken hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Voor het uitvoeren van veiligheidkritische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden en niet destructief onderzoek, zijn certificeringen van toepassing waarmee de bekwaamheid aangetoond kan worden.