Onderhoudsbedrijven spoorvoertuigen

Het is verboden onderhoud en herstel van spoorvoertuigen waarvoor de minister een voertuigvergunning heeft verleend, te laten uitvoeren door anderen dan door natuurlijke personen of rechtspersonen die de minister heeft erkend (artikel 37 Spoorwegwet).

Onderhoud en herstel van spoorvoertuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt (namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat) erkenningen aan onderhoudsbedrijven om dit onderhoud en herstel uit te voeren. Dit geldt voor onderhoudsbedrijven gevestigd in Nederland en  in het buitenland.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kijkt de ILT in ieder geval naar de volgende (veiligheidskritische) activiteiten:

Herstel, preventief/correctief onderhoud, constructiewijzigingen.

(Motor- en loop-) wielstelverwisseling en draaistelverwisseling.

Kuilwielenbankbehandeling en reprofilering van wielen en wielassen.

Werkzaamheden aan de treinbeveiligingssystemen ETCS en ATB.

Laswerkzaamheden. Deze moeten worden uitgevoerd volgens de norm 15085.

Niet-destructief onderzoek (NDO). Er moet specifiek worden aangeven welke NDO-methoden worden uitgevoerd.

Op de erkenning wordt aangegeven of bovenstaande activiteiten uitgevoerd mogen worden of dat deze uitgesloten zijn en uitbesteed worden. Tevens wordt op de erkenning specifiek de categorie voertuigen en het niveau van werkzaamheden aangegeven.

De specifieke activiteiten, de categorie voertuigen en het niveau van onderhoud moet u op het aanvraagformulier aangeven.

Opleidingen

Het onderhoudsbedrijf moet gebruik maken van personeel en (onder)aannemers die in staat zijn om de taken en werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Opleidingen en herinstructies horen daar vanzelfsprekend bij. Voor het uitvoeren van veiligheidskritische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden en niet-destructief onderzoek, zijn certificeringen van toepassing die de bekwaamheid aantonen.

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.