Nucleair en straling

De Kernfysische Dienst was een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Per 1 januari 2015 is de dienst opgegaan in de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

De ANVS bundelt deskundigheid op de terreinen nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, beveiliging en safeguards. Voor deze onderwerpen richt de autoriteit zich op het ontwikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving en (publieks)voorlichting. De ANVS draagt bij aan veiligheidsonderzoeken en zorgt dat Nederland goed is voorbereid op eventuele stralingsincidenten.