Nieuwe rubrieken meldformulieren

U kunt iets melden bij de ILT door het meldformulier voor een onderwerp in te vullen. Alle onderwerpen waarvoor u een melding kunt doen vindt u onder rubrieken op de pagina Melden aan de ILT. Sommige van die rubrieken zijn vernieuwd. Daarom vindt u hieronder een overzicht van een aantal onderwerpen met de nieuwe rubrieken waarin ze vallen.

Onderwerp Rubriek
 • Defensie
 • Eigen werken RWS
Overheidsinstanties en Wabo
 • Drinkwater
 • Legionella
Drinkwater en legionella
 • Asbest

 • Ecodesign

 • RoHS

 • Plastic tasjes

 • CE-markering
  Verkeersproducten

 • Douanemeldingen

Producten (regelingen)
 • Zwavelgehalte in brandstof

 • Ozonlaagaantastende stoffen

 • Koudemiddelen

 • Broeikasgassen

Luchtkwaliteit en emissies
 • Biociden

 • Gassingen

 • Douanemeldingen

 • GGO

Risicovolle stoffen
 • Vuurwerk
Vuurwerk en explosieven