Nieuwe rubrieken meldformulieren

U kunt iets melden bij de ILT door het meldformulier voor een onderwerp in te vullen. Alle onderwerpen waarvoor u een melding kunt doen vindt u onder rubrieken op de pagina Melden aan de ILT. Sommige van die rubrieken zijn vernieuwd. Daarom vindt u hieronder een overzicht van een aantal onderwerpen met de nieuwe rubrieken waarin ze vallen.

Onderwerp Rubriek

- Defensie
- Eigen werken RWS

Overheidsinstanties en Wabo

- Drinkwater
- Legionella

Drinkwater en legionella

- Asbest
- Biociden
- Broeikasgassen
- Gassingen
- GGO
- Koudemiddelen
- Kwik
- Melding Douane RoHS, REACH, PIC of kwik
- Ozonlaagaantastende stoffen
- RoHS
- Zwavelgehalte in brandstof

Stoffen en producten

- Bandenlabels
- CE-markering bouwproducten
- Energiegebruik personenauto
- Ontbreken energielabel bij verhuur of utiliteitsgebouw
- Plastic tasjes
- Verkeersproducten

Productlabels/-markeringen en energiemaatregelen

- Vuurwerk

Vuurwerk en explosieven