Geen geluidsoverschrijdingen door regionale luchthavens in 2021

Ook in 2021 hadden corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen impact op het (inter)nationale vliegverkeer. Hoewel er in de zomermaanden sprake was van een kleine opleving, lag het totale aantal vliegbewegingen op de regionale luchthavens Lelystad Airport (LA), Maastricht Aachen Airport (MAA) en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) lager dan in de jaren voor de coronacrisis. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert geen geluidsoverschrijdingen bij alle drie de luchthavens in het afgelopen jaar.

Foto van een landend passagiersvliegtuig bij de lampen aan het begin van de landingsbaan.

Jaarlijkse handhavingsrapportages

Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Voorschriften voor vertrekroutes moeten er bovendien voor zorgen dat zo min mogelijk over bewoond gebied wordt gevlogen. De ILT controleert of de luchthavens LA, MAA en RTHA zich aan geluidsnormen en regels houden en kan indien nodig sancties opleggen. Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november tot en met 31 oktober) stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht.

Effecten corona

De coronapandemie en de bijbehorende restricties beïnvloeden niet alleen het dagelijks leven maar ook de luchtvaart. Voor het gebruiksjaar 2021 is dit met name zichtbaar bij de berekende geluidbelasting in de handhavingspunten en het aantal nachtvluchten. Daarnaast zorgt de bijzondere situatie ervoor dat de resultaten lijken op die van gebruiksjaar 2020 en sterk afwijken van de resultaten van gebruiksjaar 2019.

Sinds maart 2020 toont LA een lage geluidsbelasting vanwege het afgenomen vliegverkeer als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast heeft de luchthaven zich aan de regels voor de nacht gehouden. Ook MAA bleef binnen de grenswaarden voor de geluidsbelasting en bij de 3 nachtvluchten werden geen overtredingen geconstateerd. Bij 1 van de 14 vluchten die van de vertrekroutes afweken, werd een overtreding geconstateerd. Hier is handhavend tegen opgetreden; de betreffende luchtvaartmaatschappij heeft een waarschuwingsbrief ontvangen.

Bij RTHA nam het aantal nachtvluchten toe ten opzichte van gebruiksjaar 2020. Bij 9 van de 854 nachtvluchten onderzocht de ILT de vertraagde aankomst op rechtmatigheden en constateerde geen overtredingen. Daarnaast blijken alle 76 afwijkingen van vertrekroutes het gevolg te zijn van instructies door de luchtverkeersleiding vanuit veiligheidsoverwegingen en/of weersomstandigheden. Tot slot bleef RTHA, evenals de andere twee luchthavens, binnen de grenswaarden voor de geluidsbelasting.