Vragen aan de Autoriteit woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat de woningcorporaties hun financiën op orde hebben en in de toekomst blijven houden. En dat de corporaties op een goede manier worden bestuurd. De precieze taken van de Aw zijn vastgelegd in artikel 61 van de Woningwet.

  • Heeft u een vraag over een goedkeuring, een zienswijze of een toestemming door de Autoriteit ? Kijk dan bij Goedkeuringen.
  • Heeft u een algemene vraag over de regels rond over de sociale huisvesting en woningcorporaties? Kijk dan op de website www.woningmarktbeleid.nl
  • Heeft u een vraag over de hoogte van de bezoldiging (inkomens) van topfunctionarissen bij woningcorporaties? Kijk dan op de website over Topinkomens.

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het vragenformulier.

Vragen en klachten over een woningcorporatie

De Aw heeft geen rol bij klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders. Op de pagina 'Vragen en klachten over een woningcorporatie' leest u waar u in dat geval terecht kunt.

Klacht over de Autoriteit woningcorporaties

Een klacht over de handelwijze van de Aw, kunt u indienen via de klachtenprocedure van de ILT.