Vragen aan de Autoriteit woningcorporaties

  • Heeft u een vraag over een goedkeuring, een zienswijze of een toestemming die door de Autoriteit wordt verleend? Kijk dan bij Goedkeuringen.
  • Heeft u een algemene vraag over de regels rond over de sociale huisvesting en woningcorporaties? Kijk dan op de website www.woningwet2015.nl
  • Heeft u vraag over de hoogte van de bezoldiging (inkomens van topfunctionarissen) bij woningcorporaties? Kijk dan op de website over Topinkomens.
  • Voor nadere informatie over waar u terecht kunt met een klacht voor over een woningcorporatie, zie "Klachten over een woningcorporaties".

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het vragenformulier

Voor welke vragen kunt u niet terecht bij de Aw?

  • U bent woningzoekende en u heeft een vraag over het vinden van een woning. Neem dan contact op met uw gemeente.
  • Vragen over de huurverhoging en vragen over huurgeschillen, zoals over de hoogte van de servicekosten. Neem dan contact op met de Huurcommissie.
  • Vragen over over een mogelijke woningontruimingen of huuropzegging. Neem dan contact op met het Juridisch loket.
  • Vragen over de manier waarop u door een woningcorporatie bent behandeld. Neem dan eerst contact op met uw woningcorporatie. Als u er niet uitkomt met uw woningcorporatie kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van uw woningcorporatie. Het adres van deze commissie vindt u op de website van uw woningcorporatie.
  • Vragen over een woning of appartement die u van een woningcorporatie kocht en u heeft hierover een geschil met uw woningcorporatie. Neem dan contact op met het Juridisch loket.
  • Vragen over woonfraude, zoals illegale onderhuur. Neem dan contact op met de woningcorporatie of de gemeente.