Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw kunt u terecht als u vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie.

Wat kunt u nog meer melden?

U kunt ook bij het meldpunt terecht als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht van woningcorporaties. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties met het formulier 'Melding integriteit woningcorporaties'.

Het MIW is niet bedoeld voor arbeidsconflicten, klachten over de relatie tussen huurder en verhuurder, klachten van kopers van corporatiewoningen en voor klachten van woningzoekenden. Voor nadere informatie over klachten over een woningcorporatie, zie: "Klachten over een woningcorporatie".

Wat gebeurt er met mijn melding?

Inspecteurs van de Aw beoordelen uw melding bij het MIW. Indien u in het meldingsformulier uw contactgegevens heeft vermeld kunnen zij contact met u opnemen om nadere vragen te stellen over uw melding.

Indien uw melding objectief is en voldoende onderbouwd door feiten, kan de Aw besluiten nader onderzoek in te stellen en/of de woningcorporatie verzoeken een forensisch onderzoek in te stellen naar uw melding. De Aw ziet in dat geval er op toe dat de juiste zaken worden onderzocht en dat het onderzoek onafhankelijk plaatsvindt. De Aw schakelt de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) in als er sprake is van strafbare zaken.

Kan ik als medewerker van een corporatie ook een melding doen?

Als medewerker van een woningcorporatie kunt u, als u denkt dat u er sprake is van fraude en/of zelfverrijking, een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. De Governancecode Woningcorporaties 2015 van de woningcorporatiesector stelt een klokkenluidersregeling verplicht voor woningcorporaties die aangesloten zijn bij Aedes. De klokkenluidersregeling beoogt medewerkers in staat te stellen misstanden te melden zonder dat dat negatieve consequenties heeft voor hun rechtspositie.

De Aw verwacht dat u eerst een interne melding doet bij de woningcorporatie waar u werkzaam bent. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een interne klokkenluidersregeling. Als u niet eerst een melding doet bij uw werkgever, kan dit gevolgen hebben voor uw rechtspositie.

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties staat echter open voor meldingen van medewerkers voor wie het rechtstreeks melden bij de woningcorporatie niet goed mogelijk is. Dit kan het geval zijn als uw woningcorporatie geen (goede) klokkenluidersregeling heeft of als bij voorbaat duidelijk is dat uw melding intern niet goed zal worden opgepakt. Ook is het mogelijk dat u al een rechtstreekse melding heeft gedaan bij de woningcorporatie, maar dat de woningcorporatie daar volgens u onvoldoende aandacht aan heeft gegeven. U kunt dan terecht bij het MIW.

Twijfelt u of het in uw situatie mogelijk is bij het MIW van de Aw een melding te doen? Of wenst u advies over uw positie als melder? Raadpleeg dan de website www.huisvoorklokkenluiders.nl. Ook adviseren wij u te overwegen om juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een advocaat dan wel om u juridisch bij te laten staan.

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Als u melding wilt maken van fraude bij een woningcorporatie en bekendmaking van uw identiteit kan verregaande persoonlijke consequenties hebben, zoals ontslag of bedreiging, dan is melden bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/IOD de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.

Overige klachten en vragen

Heeft u een andere klacht of heeft u een vraag over het rijksbeleid rond woningcorporaties en wonen, kijk dan op de website van de rijksoverheid of bel 1400 voor vragen aan de rijksoverheid.