Melding ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten

Derivaten zijn afgeleide financiële producten die hoofdzakelijk gebruikt worden om risico's af te dekken. De Autoriteit woningcorporaties ziet er op toe dat woningcorporaties de wet- en regelgeving rondom derivaten naleven.

Uit derivatenposities kunnen liquiditeitsverplichtingen voortvloeien. Corporaties (en hun dochtermaatschappijen) met dergelijke liquiditeitsrisico’s dienen een liquiditeitsbuffer aan te houden die een daling van de vaste rente in de markt van rentederivaten met 2%-punt kan opvangen.

Melden

Indien die liquiditeitsbuffer een geringere omvang heeft dan vereist, dient de corporatie (dan wel de dochtermaatschappij) dat terstond te melden aan de Autoriteit woningcorporaties. Dat kan via het volgende e-mail adres;

DerivatenmeldingAW@ilent.nl

Vermeld daarbij ten minste de volgende gegevens;

  • Contactpersoon (naam, functie, telefoonnummer, e-mail adres);
  • Omvang en samenstelling liquiditeitsbuffer;
  • Omvang en samenstelling van liquiditeitsrisico;
  • Mogelijke maatregelen om de ontstane situatie op te heffen.

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging, waarna wij contact met u zullen opnemen voor overleg.