Klachten en vragen over een woningcorporatie

De Aw heeft geen rol bij klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders. Hieronder leest u waar u in dat geval terecht kunt.

Heeft u een klacht over hoe de woningcorporatie u behandelt?

De Autoriteit woningcorporaties heeft geen rol bij klachten over de manier waarop de corporatie u als huurder heeft behandeld. Deze klachten kunt u melden via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie. Bent u daarna nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Woningcorporaties zijn verplicht zich bij een onafhankelijke klachtencommissie aan te sluiten. Het adres van deze commissie vindt u op de website van uw woningcorporatie. Of u kunt het opvragen bij uw woningcorporatie.

Heeft u een klacht over achterstallig onderhoud of werkzaamheden aan de woning?

  • Probeer het eerst samen op te lossen met de verhuurder (de woningcorporatie).
  • Lukt dit niet, neem dan contact op met de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Bespreek met hen de mogelijkheden voor eventuele volgende stappen.
  • Wilt u meer weten over andere gerechtelijke stappen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket (zie www.juridischloket.nl). U kunt ook voor advies terecht bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veroorzaken uw buren overlast?

Heeft u een conflict met uw buren? Of ondervindt u overlast van uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de woonconsulent van uw verhuurder om de situatie te bespreken. Soms zal de verhuurder (de woningcorporatie) bemiddelen of andere maatregelen treffen om overlast op te lossen. Ook hebben veel gemeenten een meldpunt woonoverlast. Zo’n meldpunt geeft advies. Het meldpunt schakelt de juiste hulp in, wanneer dat nodig is. Ook kunt u buurtbemiddeling overwegen. Buurtbemiddeling wordt meestal door vrijwilligers gedaan. Wilt u weten of in uw gemeente buurtbemiddeling bestaat en welke organisatie dit aanbiedt? Neem dan contact op met de woningcorporatie of met de gemeente.

Heeft u een geschil met uw woningcorporatie over de huur? Bijvoorbeeld over de huurprijs, huurverhoging of de servicekosten?

De Autoriteit woningcorporaties heeft geen rol bij klachten van huurders over huurgeschillen. Daarvoor moet u in de eerste instantie contact opnemen met uw woningcorporatie. Komt u er met de woningcorporatie niet uit, neem dan contact op met de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl), het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) of met juridisch adviseur die u zelf heeft gekozen. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Heeft u een meningsverschil met uw woningcorporatie over de huurovereenkomst? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Heeft u als huurdersvereniging een conflict met de corporatie?

De rechten van huurdersorganisaties zijn geregeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Heeft u een conflict over het navolgen van deze regels? Neem dan contact op met de Huurcommissie (zie www.huurcommissie.nl).

Heeft u een klacht over het toewijzen van woningen?

Zoekt u een woning en heeft u hier klachten over? Neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie of uw gemeente. U kunt bij de gemeente of de verhuurder informeren naar (het bestaan van) een huisvestingsverordening, afspraken over de woonruimteverdeling en een regionale klachtencommissie woonruimteverdeling. Voor vragen over individuele toewijzingen kunt u meestal terecht bij de regionale klachtencommissie woonruimteverdeling.  

Heeft u vragen over het woonbeleid?

Heeft u vragen over het woonbeleid in uw gemeente? Of over de afspraken met de corporaties over de huisvesting van mensen met een lager inkomen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Heeft u een vraag over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging?

Heeft u een vraag over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging? Bekijk dan de informatie op de website van de Huurcommissie. Ook kunt u voor advies met hen contact opnemen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook veel informatie over dit onderwerp.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Bent u het niet eens met de huurverhoging en huurt u een sociale huurwoning? Neem  dan contact op met de huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Huurt u een huis in de vrije sector en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u niet terecht bij de Huurcommissie. U kunt in dit geval een gerechtelijke procedure starten. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (zie www.juridischloket.nl) of met uw rechtsbijstandsverzekering.

Heeft u een vraag over leefbaarheid ?

Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in uw buurt? Dan kunt u terecht bij uw gemeente, voor advies of voor het doen van een melding.

Heeft u een vraag over de verhuurderheffing?

De verhuurderheffing wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Heeft u een vraag of klacht over woningontruiming?

Heeft u een vraag of een klacht over een (dreigende) woningontruiming? Probeer het eerst samen op te lossen met de verhuurder. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. U kunt ook voor advies terecht bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Hoort bij