Klachten over een woningcorporatie

Waar kunt u tercht met verschillende soorten klachten over uw woningcorporatie?

Arbeidsconflicten

Is er sprake van arbeidsconflict tussen medewerkers van de woningcorporatie en de woningcorporatie dan kunt u terecht bij de Raad van Toezicht van de betreffende woningcorporatie. Dit is het eerste aanspreekpunt bij klachten over het functioneren van een directeur-bestuurder of van het bestuur van de woningcorporatie.

Huurgeschillen

Het meldpunt neemt klachten van huurders over onderhoud van de woning of huurgeschillen niet in behandeling. Daarvoor kunt u contact opnemen met de huurcommissie.

Huurverhoging

Heeft u een vraag over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging raadpleeg dan het dossier Huurverhoging op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging, neem dan contact op met de huurcommissie.

Behandeling huurder door de woningcorporatie

Het Meldpunt neemt geen klachten in behandeling over de manier waarop de corporatie u als huurder heeft behandeld. Deze klachten kunt u melden via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie. Bent u daarna nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Elke woningcorporatie heeft verplicht zo’n klachtencommissie. Het adres van deze commissie kunt vinden op de website van uw woningcorporatie of opvragen bij uw woningcorporatie.

Overlast

Heeft u een conflict met uw buren of ondervindt u overlast van uw buren en komt u er samen niet uit, overweeg dan buurtbemiddeling. U kunt hiervoor contact opnemen met uw woningcorporatie of met uw gemeente. Biedt dit geen oplossing, neem dan contact op met uw verhuurder, uw gemeente en/of de politie.

Woningtoewijzing/woningzoekenden

Zoekt u een woning en heeft u hier klachten over, neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie of met uw gemeente. De gemeente gaat over de woningtoewijzing.

Huuropzegging/woningontruiming

Heeft u een klacht over een huuropzegging of dreigt uw woning te worden ontruimd door uw corporatie, neem dan contact op met een juridisch adviseur of vraag advies bij het Juridisch Loket.

Klachten over koop huurwoning/appartement

Eigenaren van woningen en appartementen die klachten hebben over een woningcorporatie waarvan zij een woning gekocht hebben kunnen contact opnemen met de Vereniging Eigenhuis of vraag juridisch advies bij een juridisch adviseur of bij het Juridisch Loket.

Woonfraude

Bij mogelijke woonfraude (illegale (onder)verhuur) kunt u terecht bij de verhuurder. Bij overbewoning en bij vragen over leefbaarheid in de straat/buurt kunt u terecht bij uw gemeente en/of de politie.

Woonwagenbewoners

Bij vragen over huisvesting van woonwagenbewoners verwijzen wij u naar uw gemeente. Bij vragen over overlast door woonwagenbewoners verwijzen wij u naar uw gemeente en/of de politie.

Arbeidsmigranten

Heeft u een vraag over de huisvesting van arbeidsmigranten, dan kunt terecht bij uw gemeente. Bij vragen over overbewoning, leefbaarheid en overlast kunt u terecht bij uw gemeente en/of de politie.

Hoort bij