Rapportage Melden ongewone voorvallen BRZO (Wm 17.2) in 2015

Dit is een eerste rapportage over meldingen van ongewone voorvallen in 2015 bij de majeure risicobedrijven met een nadruk op de BRZO bedrijven. Dit rapport is een co-productie van verschillende diensten onder coördinatie van het ministerie van IenM. Een van die diensten is de ILT.